SERAFIM INVEST

Vi är en tillväxtorienterad svensk investeringspartner som förvärvar och utvecklar mindre och medelstora svenska och nordiska företag. Vi investerar i välskötta företag som står inför ett ägarskifte. Investeringarna är inte branschberoende, utan vi investerar i lönsamma, kassaflödesstarka företag med god utvecklingspotential.
 

Målsättning och metod

Vår målsättning är att skapa bästa möjliga förutsättningar för lönsam tillväxt och långsiktigt värdeskapande åtgärder. Vi ger ditt företag ökade möjligheter att växa och utvecklas genom förstärkt säljorganisation, förvärv, geografisk expansion och lansering av nya produkter eller tjänster.

För oss är partnerskap med tidigare ägare och management positivt, eftersom vi vet att det krävs långsiktigt och nära samarbete mellan ledning, styrelse och ägare för att framgångsrikt utveckla ett företag. Vi erbjuder industriellt kunnande, lyhördhet till företagsledningen, finansiell kompetens, kapital, attraktiva incitamentsprogram och erfarenhet.

Serafim Fastighetsinvest


I tillägg till våra investeringar i mindre och medelstora företag investerar vi i fastighetsrelaterade projekt i Sverige, via Serafim Fastighetsinvest.

Vi investerar framförallt i bostads- och vårdrelaterade fastighetsprojekt, med fokus på utveckling. Projekten struktureras oftast som joint ventures, där vi allierar oss med välrenommerade fastighetsaktörer.

Läs mer om fastighetsinvesteringar


Vår filosofi
Vår investeringsfilosofi grundar sig i vår
övertygelse att långsiktigt värdeskapande
framförallt drivs av lönsam tillväxt. Därför
baseras våra investeringar på en...
Våra investeringar
Vi investerar dels i mindre och medelstora
svenska och nordiska företag, och dels i
fastighetsrelaterade projekt. Det senare gör
vi i Serafim Fastighetsinvest, och sker...
Vår strategi
För att framgångsrikt kunna utveckla och låta
ett företag växa, krävs ett långsiktigt och nära
samarbete mellan ledning, styrelse och ägare.
Vi ser därför positivt på partnerskap...


Copyright © Serafim Invest AB