OM OSS

Serafimgruppen är en koncern som präglas av en familjär och stark laganda, med ett tydligt fokus på god lönsamhet. Inom gruppen råder en stor entreprenörsanda och som majoritetsägare i våra bolag är vi aktiva, engagerade och har långsiktiga perspektiv. Vi driver en trygg och lönsam tillväxt med de bästa och mest engagerade medansvariga och med nöjda affärspartners.

VÅR ENTREPRENÖRSANDA

Inom gruppen råder en stark entreprenadsanda och vi är aktiva ägare, orädda och ser lösningar, inte problem. Vi utvecklar nya affärsmöjligheter, har expansionsvilja och är långsiktiga med fokus på lönsamhet. Vi är en koncern med ett inkluderande företagsklimat.

ETIK

Att ha en stark och etisk korrekt värdegrund är en självklarhet för Serafimgruppen. Det innebär att vi en enbart driver affärer i marknader med god etik.

VÅR VISION

Alla koncernens bolag ska vara expansiva, självständiga och bland de tre största i sin bransch. Det når vi genom att tillsammans driva en trygg och lönsam tillväxt med de mest engagerade medansvariga och de bästa affärsrelationerna.

VÅR HISTORIA

Serafimgruppen grundades år 2000 med ambitionen att starta bolag i befintliga branscher för långsiktig tillväxt. Vi har startat och bedriver bolag i bland annat fastighets-, kredit/factoring- och bemanningsbranschen. Idag består gruppen av tre bolag och vi har ambitionen att växa med fler helägda bolag inom olika branscher.

Våra värdeord visar hur vi agerar och förhåller oss till varandra, bolaget och till våra affärsrelationer.

 
Trygghet är ett viktigt värdeord för Serafimgruppen. För oss är en självklarhet att fatta trygga genomtänkta beslut med lönsamhet och långsiktighet i fokus. Vårt motto är att inte utsätta koncernen för onödiga risker och skapa en engagerad och omhändertagande kultur.

• Långsiktig ägare

• Trygg genomtänkt lönsamhet

• Inte utsätta koncernen för onödiga risker

• Engagerad och omhändertagande kultur

Viktigt för oss är att våra medarbetare ska känna sig värdefulla samt att vi alltid skapar värde för våra kunder och investerare.

• Alltid lönsamhet i fokus

• Ständigt öka bolagsvärdet

• Öka värdet i varumärket

• Medansvariga ska känna sig värdefulla samt att de tillför värde

• Vi ska skapa värde för våra partners och i våra affärsrelationer

Vi fattar ansvarfulla beslut med hjärta och hjärna och håller det vi lovar. Vi tar ansvar för etik och moral.

• Tydlig ansvarsfördelning i organisationen

• Fattar ansvarsfulla beslut med hjärta och hjärna och håller alltid det vi lovar

• Organisationen tar ansvar för etik och moral

• Bolaget tar alltid ansvar för sin leverans

• Medansvariga tar alltid ansvar för alla

SERAFIM FINANS AB

Serafim Finans, en del av Serafimgruppen sedan 2011, är ett kreditmarknadsbolag som erbjuder finansiella lösningar till företag och konsumenter. Vi hjälper 4 500 företag och konsumenter i Sverige med finansiella lösningar och tryggt sparande. Vi strävar efter att tillsammans med våra kompetenta medarbetare hitta flexibla och långsiktiga lösningar som gör det enkelt och smidigt för våra kunder att nå sin fulla potential.

Serafim Finans AB står under Finansinspektionens tillsyn och har som kreditmarknadsbolag tillstånd att bedriva finansiell verksamhet. Det innebär att vi, liksom svenska banker, kan ta emot inlåning från privatpersoner och företag med statlig insättningsgaranti.

www.serafimfinans.se

SERAFIM FASTIGHETER AB

Serafim Fastigheter, en del av Serafimgruppen sedan 2011, förvaltar fastigheter samt utvecklar bostäder i Stockholms län. Bolaget förvärvar förvaltningsfastigheter i syfte att genom aktiv förvaltning skapa god värdetillväxt.

Serafim Fastigheter förvärvar även råmark, utvecklingsfastigheter och färdiga byggrätter för vidareutveckling till bostäder. Inom Serafim Fastigheter råder stark entreprenörsanda med ett tydligt fokus på tillväxt, tillsammans med långsiktighet och sund riskhantering.

MEDLINK NORDIC AB

Medlink Nordic AB, en del av Serafimgruppen AB sedan 2016, är idag ett av de större bolagen i Norden inom vårdbemanning. Sedan starten har Medlink haft ett tydligt mål – att vara den absolut bästa arbetsgivaren för våra medarbetare, läkare, sjuksköterskor och övrig legitimerad vårdpersonal. Medlink ska inte bara vara en personalpool för regioner, kommuner och andra vårdgivare, vi ska vara en partner och fungera som ett stöd i vått och torrt.

Vi förbättrar vård och omsorg i offentlig och privat sektor med kvalitetssäker personal för att garantera patienter en säker vård oavsett geografisk placering.

Våra konsultchefer är noggrant utvalda med spetskompetens inom sina verksamhetsområden. Alla på Medlink arbetar i gemensam riktning med att vilja förändra, förbättra samt uppfylla drömmar och mål, för våra kunder, konsulter och i slutändan patienten.

Allt arbete präglas av våra tre ledord; Kvalitet, engagemang och service.

www.medlink.se

SERAFIMGRUPPEN AB
Kungsgatan 12-14
11135 Stockholm
SERAFIMGRUPPEN AB
Box 16264
10324 Stockholm
Telefon: 08-734 31 00